بدل محمد مرسی کشف شد ! + عکس

مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

Code Center

بدل محمد مرسی کشف شد ! + عکس

بدل محمد مرسی کشف شد ! + عکس

این مرد یکی از هواداران محمد مرسی رئیس جمهور مصر است که به گفته خودش به دلیل اینکه مرسی حافظ قرآن بوده و مردی محترم بشمار می رود ، از طرفداران او است . اما نکته قابل توجه تشابه بسیار بالای این فرد با محمد مرسی است که باعث شده بسیاری از رسانه های جهان از او به عنوان بدل مرسی یاد کنند .

بدل محمد مرسی کشف شد ! + عکس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تبلیغات
guccielizarolex

ارسال نظر